Konverzační soutěž - městské kolo

19.02.2015 08:36

Ve středu 18. 2. 2015 proběhlo městské kolo konverzační soutěže. Konverzovalo se v jazyce anglickém, německém a ruském. I naše škola se pokoušela uspět v silné konkurenci čtyř bohumínských škol. Naši školu zastupovalo 12 žáků. Kteří to byli?

 

V anglickém jazyce nás reprezentovali žáci Matyáš Sochor a Martin Kubla za 5. třídy, Valérie Vachtarčíková za 6. třídy, Matěj Kolarczyk za 7. třídy, Lukáš Fulneček zastupoval 8. třídy a Kateřina Ježíšková 9. třídy. Žáci plnili několik úkolů – poslouchali krátký anglický text a do něj pak doplňovali slovíčka, potom konverzovali s porotou na vylosované téma.

 

Za němčinu nás reprezentovali Jakub Jureček ze 7. A třídy, David Zahradník a Sabina Vassová – oba z 8. A třídy.

 

Ruštinu zastupovali žáci Šimon Sedláček z 9. B, Kateřina Ježíšková a Petra Hollá z 9. C.

Zde žáci hovořili na vylosované téma a rovněž konverzovali s porotou k tématu.

 

A jak jsme dopadli? Tady jsou výsledky. Za angličtinu bodoval Matyáš SOCHOR, který získal 1. místo za 5. ročník. Za 8. a 9. ročník obsadila Kateřina JEŽÍŠKOVÁ 3. místo. Žáci uspěli v němčině letos velmi dobře na rozdíl od minulých let. Jakub JUREČEK získal 2. místo a 1. místo vybojoval svou konverzací David ZAHRADNÍK. V ruštině jsme další body získali 2. místem Kateřiny JEŽÍŠKOVÉ a 1. místo obdržela Petra HOLLÁ.

 

Celkově naše škola zvítězila a obsadila 1. místo (získala 157 bodů).

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou přípravu na soutěž. Poděkování patří i jejich učitelům, kteří jim pomáhali s přípravou témat.

Za předmětové sdružení cizích jazyků - Simona Cedivodová.