KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO

21.02.2019 11:58

V úterý 19. 2. 2019 proběhlo tak jako každým rokem další městské kolo Konverzační soutěže v cizích jazycích. Soutěž probíhala v jazyce anglickém, německém a ruském. Zúčastnilo se jí celkem šest bohumínských škol. Za naši školu soutěžilo 8 žáků.

Anglický jazyk reprezentovali  za nejmladší žáky Hana Bártová a Eliška Bártová z 5. třídy ve Starém Bohumíně,  za mladší žáky Michaela Ilyková ze 7.B, za starší žáky to byli Bruno Stejskal z 8.A a Štěpán Drobilič z 9.A.

německém jazyce se do soutěže se zájmem  zapojili František Basista a Lenka Vachtarčíková – oba ze třídy 8.A.

Ruský jazyk zastupoval pouze Filip Slanina z 9.A.

Co všechno museli soutěžící splnit, aby dobře obstáli? Nejdříve v písemné části to byl poslech cizojazyčného textu s doplněním chybějících slov a  zodpovězením na otázky k textu. V ústní části se měli představit v cizím jazyce a pak konverzovat s porotou na vylosované téma a popsat obrázek.

V silné konkurenci jsme obstáli dobře a obdrželi jsme 5 umístění:

V angličtině za mladší žáky získala 2. místo Michaela Ilyková ze 7.B, za starší žáky si krásné 2. místo vybojoval Štěpán Drobilič z 9.A a 3. místo obdržel Bruno Stejskal z 8.A.

V němčině  obsadila  nejvyšší příčku - 1. místo Lenka Vachtarčíková z 8.A a pěkné 3. místo si odnesl František Basista také ze třídy 8.A.

Celkově naše škola skončila jako čtvrtá ze šesti bohumínských škol.

Těm, kteří soutěžili, děkujeme za účast, snahu a čas, který tomu věnovali. Poděkování patří také učitelům, kteří je na soutěž připravovali.

                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Simona Cedivodová - vedoucí PK CJ