KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO

07.02.2020 11:33

Ve středu 5. 2. 2020 proběhlo městské kolo Konverzační soutěže v cizích jazycích. Jedná se o tradiční soutěž v našem městě. Zúčastnilo se jí celkem šest bohumínských škol a probíhala v jazyce anglickém, německém a ruském. Naši školu zastupovalo 11 žáků.

Anglický jazyk reprezentovali  za nejmladší žáky Jan Cásek z 5. A a Josef Gonsorčík z 5. B třídy, za mladší žáky to byli Michal Starzyk ze 7.B a Kryštof Basista ze 7. C, starší žáky zastupovala Michaela Ilyková ze třídy 8. B.

německém jazyce se do soutěže se zájmem  zapojili František Basista a Lenka Vachtarčíková  ze třídy 9.A a Terezie Spiwoková z 8. A.

Ruský jazyk zastupovali žáci 9. A třídy -  Aleš Dunka, Kristýna Kukurová a Adéla Klosińská.

V letošním roce byla soutěž pojata čistě konverzačně. Nejdříve měli soutěžící pohovořit o sobě, o svých zájmech a potom s porotou konverzovat na zadaná témata. Porota, která hodnotila jejich výkony, byla jiná než v minulých letech. Poprvé ji tvořili rodilí mluvčí z jazykové školy Hello a učitelé cizích jazyků, kteří nevyučují na bohumínských základních školách.

V silné konkurenci se naši žáci snažili a obdrželi jsme 2 umístění:

V angličtině za nejmladší žáky získal krásné 2. místo Jan Cásek z 5. A a 1. místo pro naši školu vybojoval za jazyk německý František Basista z 9. A.

Celkově naše škola skončila jako třetí ze šesti bohumínských škol.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži, za přípravu a čas, který tomu věnovali. Poděkování patří rovněž učitelům, kteří je připravovali.

Mgr. Simona Cedivodová