KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ

18.02.2016 18:39

Vyhodnocení městského kola Konverzační soutěže v cizích jazycích

 

Ve středu 10. 2. 2016 proběhlo další městské kolo konverzační soutěže. Konverzovalo se v jazyce anglickém, německém a ruském. Zúčastnila se také naše škola v zastoupení 12 žáků.

 

anglickém jazyce nás reprezentovali žáci Bruno Stejskal a Elen Granicová  - za 5. třídy, Martin Kubla za 6. třídy, Jakub Vojtíšek za 7. třídy, Matěj Kolarczyk zastupoval 8. třídy a Lukáš Fulneček  9. třídy.

 

Tento rok čekala na žáky změna  v obsahu soutěže. Stejný byl v angličtině poslech  neznámého textu a do něj pak doplňovali slovíčka, nově nešlo o monologické vyprávění  tématu, ale žáci konverzovali s porotou  na vylosované téma a plnili doprovodné úkoly k danému tématu.

 

německém jazyce nás zastupoval David Zahradník  z 9. A třídy, Michal Vachtarčík a Tomáš Krajczy – oba z 9. B třídy.

 

ruském jazyce soutěžili žáci David Šiša, Tereza Plutová a Karolina Kaszperová z 8. A.

 

Změna se týkala i druhého cizího jazyka.Tito žáci plnili konverzační úkoly k vylosovanému tématu, popisovali obrázek s úkoly a rovněž hovořili s porotou.

 

Našim žákům se tento rok příliš nedařilo, soutěž se jim zdála náročnější v plnění úkolů. Krásné 2. místo v angličtině vybojoval Jakub VOJTÍŠEK ze 7. A za II. kategorii. Přesto všem žákům děkujeme za účast v soutěži, za přípravu a čas, který tomu věnovali. Určitě to pro ně byla dobrá zkušenost. Poděkování patří také učitelům, kteří je připravovali.

 

 

Simona Cedivodová

předsedkyně PK CJ