KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ

20.01.2017 16:27

Ve středu 18. 1. 2017 proběhlo další městské kolo jazykové soutěže. Soutěž probíhala v jazyce anglickém, německém a ruském. Zúčastnila se také naše škola v zastoupení 10 žáků.

Anglický jazyk reprezentovali žáci Karolína Fulnečková a Vojtěch Jurok za 5. třídy, Elen Granicová za 6. třídy, Lucie Krestová za 7. třídy, Jan Křápek za 8. třídy a Matěj Kolarczyk za třídy 9.

V německém jazyce se do soutěže zapojili Jakub Jureček z 9. A a Valéria Vargová z 9. B.

Ruský jazyk zastupovali žáci David Šiša z 9. A a Adriana Pisarčíková z 9. B.

Letos na soutěžící čekala naprostá změna v obsahu soutěže. Ve všech třech jazycích absolvovali žáci 10 úkolů na dané téma, např. přiřazování pojmů, doplnění slov do textu podle poslechu, sestavení vyprávění z přeházených vět, popisování obrázku, křížovky, konverzaci s porotou. Úkoly nebyly obsáhlé, ale soutěžící museli reagovat rychle a pohotově, neboť na splnění každého úkolu měli pouhé 3 minuty.

A jak to všechno dopadlo? I když soutěž byla pojata jinak, v každém jazyce jsme obdrželi místo. 

V angličtině vybojoval 2. místo Vojtěch JUROK z 5. B za nejmladší soutěžící. 

V ruštině krásné 3. místo získal David ŠIŠA z 9. A.

Němčina obdržela 1. místo, které suverénně obhájil Jakub JUREČEK z 9. A.

Celkově naše škola skončila jako třetí ze čtyř bohumínských škol.

Všem žákům děkujeme za účast v soutěži, za přípravu a čas, který tomu věnovali. Poděkování patří také učitelům, kteří je připravovali.

Simona Cedivodová

předsedkyně PK CJ