KRIZOVÉ OPATŘENÍ - PROVOZ ŠKOL OD 1. 3. 2021

27.02.2021 08:04

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 27. února 2021 od 0:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. zakazuje osobní přítomnost:

a/ dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole,

b/ žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou domluvených individuálních konzultací,

c/ žáků na zájmovém vzdělávání ve školní družině.

Po tuto dobu škola zajišťuje náhradní distanční vzdělávání, které je pro žáky povinné dle § 184a školského zákona. Absence žáka na tomto vzdělávání musí zákonný zástupce řádně omluvit. Žákům, kteří se neúčastní on-line výuky a ani si nevyzvedávají připravené tištěné materiály, se zapisuje absence do třídní knihy. Podrobnosti k on-line výuce /tj. rozvrh vysílaných hodin/ naleznete v dmSoftwaru. 

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné - podrobnosti a pokyny najdete na stránkách:

MŠ Skřivánek (ms-skrivanek.cz) nebo MŠ Starý Bohumín (webnode.cz) .

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 - VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)

V Bohumíně tuto službu rozhodnutím hejtmana zajišťuje Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026, příspěvková organizace - podrobnosti najdete na: Péče o děti IZS na ZŠ ČSA - Novinky - Základní a Mateřská škola ČSA Bohumín (zscsa.cz)

Školní jídelna: V tuto chvíli platí již dříve zavedená opatření. O případných dalších změnách Vás budeme informovat po jejich obdržení. Obědy budou automaticky odhlášeny žákům, kteří se před jarními prázdninami účastnili prezenční výuky i dětem našich mateřských škol.

Žáci a studenti v režimu distančního vzdělávání se zájmem o stravování si mohou obědy přihlásit u vedoucí školní jídelny tel.: 596 013 394. Žáci a studenti v režimu distančního vzdělávání si musí obědy odebrat do jídlonosiče v čase od 12.00 do 13.00 hodin. Stravování v prostoru školní jídelny není povoleno.

Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení - podrobnosti najdete na: Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Podrobnosti o přijatém krizovém opatření naleznete na: VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)

Mgr. M. Rosík - ředitel školy