KYBERBEZPEČNOST

01.06.2016 12:27

Téma, kterému  je třeba v současné době internetu a jeho neomezených možností věnovat velkou pozornost. Prostor světa internetu dnes poskytuje uživatelům velkou svobodu, ale číhá zde i řada nebezpečí. Ochrana podstatných údajů, zvláště pak osobních, je velmi důležitá. V naší „sluníčkové“ škole se výuce informatiky věnujeme již od třetího ročníku a s problematikou bezpečného internetu naše žáky průběžně seznamujeme. Aby byli naši žáci na možná nebezpečí  důkladně připraveni, navázali jsme spolupráci s Národním centrem kybernetické bezpečnosti se sídlem v Brně, které je součástí Národního bezpečnostního úřadu. Pro školy tento úřad realizuje speciální program s názvem „Digitální stopa - Případ Báry Bezhlavé“ zaměřený na bezpečnost v oblasti sociálních sítí. V pondělí 30.5.2016 měli žáci 6.A a 7.AB jedinečnou příležitost prožít tento příběh společně s lektory – Pavlínou Jedličkovou, Kateřinou Hábovou a Martinem Hájkem. Během dvou vyučovacích hodin si žáci prožili příběh fiktivní dívky Báry, která zanechala značné množství údajů o své osobě na různých místech internetu. Přitom nedbala na svoji bezpečnost a zanechala o sobě výraznou digitální stopu, která ji přivedla do nesnází. Věřím, že naši žáci se na scestí nedostanou. Vždyť se z nich stávají poučení a věci znalí odborníci. A pokud ano, budou vědět, jak problémovou situaci řešit.