LOGICKÁ OLYMPIÁDA

20.10.2020 15:50

I v letošním školním roce se žáci naší školy aktivně zapojili do dalšího ročníku soutěže - LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2020. Letos se zaregistrovalo z celé ČR 63 770 soutěžících z 3143 škol. Soutěžilo se v několika kategoriích. Naši žáci bojovali v kategorii: A - 3. - 5. ročník a B - 6. - 9. ročník. Od 1. 10. 2020 se u počítačů mohly řešit úkoly základního kola ve stanovených termínech. 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

A jak se dařilo žákům naší školy?

V kategorii A soutěžilo 41 žáků. Nejlepšími řešiteli jsou: 1. místo - Jiří Smahel /5.C/, 2. místo - Kristýna Masná /3.C/, 3. místo - Erik Zlotý /5.A/, 4. místo - Šimon Kočvara /3.C/, 5. místo - Eliška Giecková /5.A/.

V kategorii B soutěžilo 115 žáků.1. místo - Tereza Nogová /8.C/, 2. - 3. místo - Adéla Cásková a Viola Vysogladová /obě 9.B/, 4. místo - Karolína Fulnečková /9.B/, 5. místo - Marie Nemcová /9.A/.

Všem zapojeným žákům děkujeme za účast a nejlepším gratulujeme ke krásnému umístění!

Mgr. M. Rosík