LVVZ 2015

17.03.2015 09:33

Přejezd do cílového místa proběhl bez potíží. Přesun lanovkou jsme také zvládli a nyní si již užíváme lyžování za slunečního svitu. Věnujeme se jednotlivým technikám jízdy a zdokonalování se ve aktivitách na sněhu. Zatím bez zdravotních komplikací.