MATEMATICKÝ KLOKAN

24.03.2017 16:21

Během tohoto a minulého týdne se žáci naší školy opětovně aktivně zapojili do tradiční matematické soutěže - MATEMATICKÝ KLOKAN. Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. -3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. A jak se s matematickými úlohami poprali naši žáci?

CVRČEK - 98 řešitelů - 1. Jakub Světlík -3.A -/78/, 2. Adam Nowak - 2.B /68/, 3. Veronika Siudová - 2.A /63/

KLOKÁNEK -129 řešitelů - 1. Adéla Cásková - 5.B -/105/, 2. Karolína Fulnečková - 5.B - /99/, 3. Vojtěch Jurok - 5.A - /96/

BENJAMIN - 20 řešitelů - 1. Václav Boháč - 6.B - /88/, 2. Josef Solich - 7.B - /73/, 3. Lukáš Orlík - 7.A - /70/

KADET - 22 řešitelů - 1. Anna Glučová - 8.A - /69/, 2. David Šiša - 9.A - /66/, 3. Martina Bednářová - 8.B - /64/