MATEMATICKÝ KLOKAN

20.03.2021 12:06

Až z daleké Austrálie pochází matematická soutěž, jejíž počátky sahají až do osmdesátých let minulého století. Od roku 1991 se soutěž začala šířit po celém světě a roku 1995 se dostala i k nám do České republiky. Aktuálně se do této soutěže zapojuje několik desítek zemí po celém světě, které sdružuje asociace Kangourou sans frontieres. Tato mezinárodně koordinovaná matematická soutěž má především motivační charakter a jejím cílem je popularizace matematiky a zvýšení zájmu žáků o matematiku. Žáci a studenti soutěží celkem v šesti kategoriích, které jsou rozděleny podle věku účastníků.

Soutěž se uskutečnila i v letošním roce, kdy nás sužuje nelehká doba virového onemocnění Covid-19.  Pro naši republiku byl zvolen jednotný termín 19. března 2021. Žáci a učitelé Masarykovy ZŠ a MŠ se k soutěži aktivně připojili v rámci probíhající distanční výuky. Prostřednictvím školního informačního systému bylo žákům rozesláno zadání dle jednotlivých kategorií včetně karty odpovědí. V časovém úseku 60 minut na žáky čekalo celkem 24 matematických úloh, které byly rozděleny do třech úrovní obtížnosti, kde mohli za správnou odpověď získat 3, 4 nebo 5 bodů. Na počátku soutěže bylo každému přiděleno 24 startovních bodů. V přesně vymezeném čase museli žáci školním koordinátorům soutěže elektronicky zaslat svoji kartu odpovědí k vyhodnocení.

A jak to celé dopadlo?

KATEGORIE CVRČEK - 13 zapojených žáků

Noelie Kubíková – 2.A – 73 bodů
Radim Vambera – 2.A – 73 bodů
Tereza Rathová – 2.A – 65 bodů

 

KATEGORIE KLOKÁNEK - 77 zapojených žáků

Lukáš Leo Brejcha 5.B 115
Erik Pospíšil 5.A 99
Lea Jadrníčková 4.A 96
Lukáš Čep 4.A 95
Jakub Jurča 4.B 89
Sofia Peková 5.A 88
Andrea Krobotová 5_ST_BOH 79
Maxim Kwaśný 4.B 78
Michelle Hrózová 4.A 76
Jakub Lekki 4.A 75

 

KATEGORIE BENJAMÍN - 98 zapojených žáků

Denisa Škutová 6.C 92
Tereza Schubertová 7.B 91
Vojtěch Lušňák 6.C 86
Josef Gonsorčík 6.B 83
Anna Baranovská 6.A 81
Vojtěch Baranovský 6.A 81
Jan Kvasnica 7.C 75
Jan Cásek 6.A 73
Aneta Horecká 7.C 70
David Brak 6.B 70

 

KATEGORIE KADET - 104 zapojených žáků

Beáta Gonsorčíková 9.A 81
Adéla Kačmarčíková 9.A 72
Viola Vysogladová 9.B 70
Tomáš Kania 9.A 65
Kryštof Németh 9.A 64
Dominik Rafaj 9.B 61
Adéla Cásková 9.B 60
Michal Starzyk 8.B 60
Dominik Ligocký 9.C 58
Jan Matušek 9.C 58

 

Všem našim žákům děkujeme za účast a těm nejlepším gratulujeme ke krásnému umístění. Poděkování patří i vyučujícím matematiky za úspěšnou koordinaci soutěže a její hladký průběh.

Mgr. M. Rosík