MIKULÁŠ

05.12.2016 16:20

Během dnešního dne se po škole základní i mateřské pohyboval svatý Mikuláš s anděly, ale i čerty. Mikuláš žákům i dětem předčítal ze své knihy hříchů. Od žáků a dětí si vyslechl básničky, říkanky i písničky. Občas zlobili čerti, ale Mikuláš i andělé byli pohotoví. Závěrem proběhlo předání sladkostí. Mikuláš byl za celý den notně unaven, ale zdárně absolvoval návštěvu celé školy. Děkujeme za návštěvu i sladkosti pro všechny děti a žáky. Za rok se zase určitě uvidíme. Poděkování patří i celému přípravnému štábu a našemu Sdružení rodičů.