MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

04.12.2015 12:13

Dnes naši školu navštívil Mikuláš s anděly a čerty. Během dopoledne se společně podívali do všech tříd prvního i druhého stupně. Mikuláš hledal zápisy v "KNIZE HŘÍCHŮ", ale moc jich nenašel a proto především naděloval. Občas zlobil některý z čertů a přitom zanechal čertovskou stopu na tváři některých žáků. Mikuláš však byl v pohotovosti a hned zasahoval. Poděkování patří všem hercům, ale i našemu Sdružení rodičů, které pro žáky zajistilo sladké překvapení a zdravý pitný režim v podobě mléčného nápoje.