MIKULÁŠSKÝ KONCERT

04.12.2014 19:06

V odpoledních hodinách dne 4.12.2014 proběhla dvě vystoupení dětí a žáků školy s velikou účastí rodičů. Během vystoupení se všude rojili čerti a čertice, ale spravedlivý Mikuláš měl vše pod kontrolou. Působivá vystoupení všech dětí a žáků byla odměněna bouřlivým potleskem. Zvučné melodie, pohybový doprovod, nádherný sólový zpěv navodil u všech přítomných kouzelnou a neopakovatelnou atmosféru blížících se svátečních dnů. Vedení školy děkuje všem přítomným za přízeň a podporu, kterou svou účastí vyjádřili. Všem účinkujícím a organizátorům patří veliká pochvala za vzornou prezentaci školy a zodpovědný přístup k přípravě celého vystoupení.