Mimořádné epidemiologické opatření

09.09.2020 16:24

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky pod číslem jednacím MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN se nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest /ústa a nos/ ve všech vnitřních společných prostorách budov škol a školských zařízení /tj. chodby, sociální zařízení, školní jídelna/ všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání. Úplné znění tohoto mimořádného opatření naleznete na stránkách:  https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Mgr. M. Rosík