MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

10.03.2020 12:19

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví  České republiky dne 10.3.2020 Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého dochází k dočasnému uzavření základních, středních a vyšších odborných škol do odvolání.

V běžném provozu zůstávají mateřské školy a jesle.

V této souvislosti přijala škola od 11. 3. 2020 do odvolání tato opatření:

  1. Neprobíhá výuka žáků v základní škole a je zrušen provoz školní družiny.
  2. Žákům základní školy, kteří se stravují ve školní jídelně jsou automaticky odhlášeny obědy.
  3. Je upraven provoz školní jídelny – vaříme pro děti MŠ, jeslí, zaměstnance školy, cizí strávníky a klienty sociální služby. U cizích strávníků je možný výdej pouze do jídlonosičů!!!  Výdej obědů bude probíhat do 13.00 hod. Od 17.3. se neposkytují  služby pro cizí strávníky!!
  4. Rodiče mohou zakoupit svým dětem (žákům ZŠ) obědy v období, kdy škola je mimo provoz za plnou cenu ( tj. doplatek 35,- Kč k běžné ceně oběda ).  Případné přihlášky realizujte u vedoucí školní jídelny v pracovních dnech do 13.00 hod. - výdej je možný pouze do jídlonosičů!!! Od 17.3. tuto službu nelze poskytovat!!
  5. Den před obnovením chodu školy budou strávníkům (žákům ZŠ) obědy zpětně přihlášeny.
  6. Žákům budou úkoly pro domácí přípravu zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
  7. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je možné si vyzvednout na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.30 hodin.
       Tiskopis ČSSZ: Tiskopis - ošetřovné.pdf       
       Informace ČSSZ k čerpání ošetřovného: Karantena_a_osetrovne.pdf25_03 TZ - Ošetřovné bezbolestně - návod jak postupovat.pdf 
 
  1. Plánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro předškoláky a jejich rodiče dne 20.3.2020 od 9.00 hodin do 16.00 hodin se vzhledem k přísným opatřením odkládá!!!

Sledujte veřejné sdělovací prostředky, web školy a informace ve školním informačním systému dmSoftwaru!

Mgr. M. Rosík