MUZEUM TĚŠÍNSKA

02.12.2022 14:59

V rámci projektového týdne „My a naši sousedé“ se třídy 8. A, B a C ve středu 30.11. vypravily do Českého Těšína do muzea Těšínska. Během komentované prohlídky se žáci seznámili s přírodními poměry na Těšínsku, s počátky dolování uhlí, uměleckými a jinými sbírkami a také s historií šlechtického a později královského rodu Piastovců. Expozice je atraktivní řadou dotykových monitorů a interaktivními prvky.

V druhé části exkurze nás čekala přednáška historičky paní Ilony Pavelkové na téma Žena a móda v období 1. republiky 1918–1938. Žáci se dozvěděli o společensko-kulturním klima v počátcích Československého státu a o snaze a boji žen za svá práva (vzdělání, uplatnění v zaměstnání a ve společnosti). Seznámili se s dobovou módou, styly odívání a se změnami v názorech na ideály ženské krásy.

Po prohlídce muzea jsme se prošli po mostě, který spojuje Český a Polský Těšín, a prohlédli si náměstí a okolní ulice. Pro některé žáky to bylo první seznámení s tímto městem.

Mgr. L. Ptáková