NABÍDKA PRONÁJMU TĚLOCVIČEN A SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ

28.08.2012 11:14

Rádi bychom Vám nabídli možnost sportovních aktivit v prostorách a areálu Masarykovy ZŠ a MŠ Bohumín  v centru města. Naše škola nabízí využití dvou tělocvičen a nového venkovního hřiště.

Venkovní hřiště s umělým povrchem a možností večerního osvětlení je určeno pro veškeré sportovní aktivity – např. volejbal, malá kopaná, házená, tenis, nohejbal. Provoz je možný vždy od 15.30 do 22.00 hodin. Mimo stanovenou dobu a nahodilé pronájmy lze dohodnout se správcem hřiště  - tel. 731 130 732. Základní cena za 1 hodinu činí 300,- Kč.

Tělocvičny školy jsou určeny pro sporty: sálová kopaná, odbíjená, nohejbal, házená, florbal, ostatní halové sporty a skupinová cvičení. Provoz je možný celoročně vždy od 15.30 do 22.00 hodin. U malé tělocvičny činí cena za hodinu 130.- Kč a u velké tělocvičny 170,- Kč.

Objednávat můžete přes vedení školy – tel. 596 013 631. Při dlouhodobých pronájmech nebo při činnosti mládežnických sportovních oddílů jsme ochotni domluvit se i na nižších cenách.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

S pozdravem Mgr. Dagmar  Š o s t o k o v á, ředitelka školy.

tel.č., fax :  596013631

e-mail: masarykova.skola@zs-bohumin.cz