NÁRODNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

05.11.2020 15:28

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci realizace výzkumu Život ve škole - národní dotazníkové šetření pro žáky na základním stupni vzdělávání, se obrátila mimo jiné i na naši školu s prosbou o spolupráci při dotazníkovém šetření. Cílem projektu je získat spolehlivé informace o proměnách různých hodnotových postojů žáků základních škol a gymnázií. Znalost takových ukazatelů umožňuje vysvětlit příčiny chování žáků ve školním prostředí a působení vrstevnických vztahů ve třídě. Dotazníkové šetření je určeno žákům 6. až 9. ročníku ZŠ. Vyplnění dotazníku zabere žákům zhruba 25-30 minut. Dotazníkové šetření je anonymní a data budou vyhodnocována nejníže na úrovni krajů.

Odkaz na dotazník pro žáky: https://is.focus-agency.cz/Interview/CAWI/AI.aspx?questionformguid=7ae71230-e765-4f9f-acc7-fcf5db38f5b7&personid=1006115

Pozor, je nutné předat link přesně v podobě, jako je v tomto e-mailu - po rozkliknutí do prohlížeče se již otevře jedna instance prázdného dotazníku pro studenta a není možné ji vyplnit víckrát.

Informační dopis:  informace Život ve škole.pdf

 

Za spolupráci děkuje 

Renata Hanousková

FOCUS - Marketing & Social Research

Vrchlického sad 4, Brno 60200, ČR

+420 777 929 712

hanouskova@focus-agency.cz

www.focus-agency.cz