NÁVŠTĚVA MěÚ BOHUMÍN

02.12.2022 15:04

Během projektového týdne s názvem "MY A NAŠI SOUSEDÉ" žáci naší školy zamířili do blízké budovy MěÚ Bohumín, aby poznali chod našeho města z "druhého břehu". V úterý 29.11. se všichni žáci devátých tříd prostřídali u našeho pana starosty, který je přijal v obřadní síni. Společně probrali informace o chodu města, místních zajímavostech a došlo i na neformální prověřování znalostí o městě. Zpestřením návštěvy byla i svatba nanečisto. Žáci si vyzkoušeli role ženicha, nevěsty i svědků. V závěru navštívili i služebnu městské policie, seznámili se s fungováním kamerového systému a prohlédli si vybavení strážníků.

Ve stejný den se žáci jednoho oddělení školní družiny vypravili na majetkový odbor MěÚ, kde besedovali o fungování a provozu našeho města. V další části návštěvy si žáci prohlíželi katastrální mapy města a hledali svá bydliště. Nacházeli také zajímavá místa ve městě a soutěžili o nejrychlejšího hledače v mapách. 

Bc. I. Kubíková