NEJLEPŠÍ ABSOLVENTI

11.06.2018 17:25

Dne 7.6.2018 se v odpoledních hodinách ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín sešli nejlepší absolventi základních škol k slavnostnímu setkání s představiteli města. Byli zde oceněni za dosavadní úspěšnou školní i mimoškolní práci. Setkání byli přítomni rodiče a známí oceněných, třídní učitelé, zástupci vedení škol. Za naši školu byli oceněni ze třídy 9.A - Robin Illyk a Anna Glučová, ze třídy 9.B - Ondřej Pecháček a Kristýna Pecháčková.

Mgr. Petra Vysogladová