Nejlepší čtenář neznámého textu

11.05.2015 15:55

V pondělí  4.května se 9 žáků z naší školy zúčastnilo již 6. ročníku soutěže o Nejlepšího čtenáře neznámého textu. Soutěž připravuje dětské oddělení knihovny K3, kde se sešli žáci a žákyně bohumínských základních škol od 6. do 9. ročníku.  Letošní ročník nebyl zaměřen jen na jeden žánr, jak tomu bylo v minulých letech. Paní knihovnice J. Giecková vybrala pro soutěžící texty z knih, s kterými byli žáci seznámeni během knihovnických besed. Úkolem soutěžících bylo vybrat si jednu knihu a připravit si z ní krátký úryvek. Po tomto  úvodu si každý vylosoval svůj neznámý text, nejprve přečetl anotaci ke knize a pak už se snažil přečíst svou ukázku co nejlépe.

Z naší školy se to povedlo hned dvěma žákyním:

Nejlepší čtenářkou neznámého textu za 6. ročník  se stala Michaela Siudová ze 6.A.

Cenu poroty si odnesla Eliška Marcalíková, která soutěžila s žáky 8. ročníku.

Pochvalu za vzornou reprezentaci školy si zaslouží kromě vítězek také ostatní soutěžící:

Kristýna Pecháčková ze 6.B, Eliška Jendřejková ze 7.A, Adriana Pisarčíková ze 7.B, Michal Vachtarčík z 8.B, Denis Revák z 9.A, Nikol Švikruhová z 9.B a Kateřina Ježíšková z 9.C.