NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ NEZNÁMÉHO TEXTU

22.06.2017 16:01

V prostorách K3 - bohumínské knihovny se konal již osmý ročník soutěže O nejlepšího čtenáře  neznámého textu  2017. Tento ročník již má svého vítěze - deváťačku naší školy - Elišku Jendřejkovou, která nenašla konkurenci ve své kategorii a stala se i absolutní vítězkou. Soutěž tradičně pořádala bohumínská knihovna pro žáky druhého stupně bohumínských škol. Do soutěže bylo letos přihlášeno dvaadvacet dětí, které si mohly vybrat svou oblíbenou knihu a z ní číst krátký úryvek. Pak si soutěžící vylosovali neznámý text, který museli přednést před tříčlennou porotou, která hodnotila techniku řeči a výslovnost, intonaci, originalitu četby či porozumění stylu autora. Naše Eliška nebyla jediná úspěšná, ale v kategorii osmých tříd vybojovala prvenství Zuzana Plášková /8.A/ a zvláštní cenu poroty získala Valérie Vachtarčíková z 8.B třídy. Všem čtenářům a čtenářkám z naší školy blahopřejeme k úspěchu.

Mgr. L. Ptáková