NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ NEZNÁMÉHO TEXTU

07.06.2022 12:39

V úterý 7. června se v bohumínské knihovně uskutečnila soutěž Nejlepší čtenář neznámého textu. Soutěž měla pomyslná 3 kola – nejprve si čtenáři mohli vybrat libovolnou knihu a z ní přečíst úryvek. Tím se nervózní soutěžící mohli trochu odreagovat, uklidnit a připravit se na nejdůležitější úkol. Tím bylo přečíst ukázku, kterou si žáci losovali a neměli možnost se na to nijak připravit. Na závěr měli prokázat, zdali vylosovanou ukázku pouze přečetli, nebo jestli ji také vnímali, protože museli svými slovy převyprávět, o čem porotě a svým vrstevníkům četli.

Výkony byly velice vyrovnané a do poslední chvíle nebylo jasné, kdo se jak umístí. Všichni čtenáři si zaslouží obrovskou pochvalu, protože četli opravdu jako profíci.

Při vyhlašování výsledků nejvíce jásala naše sluníčková škola. Proč? Protože máme nejlepšího čtenáře ve městě ze 7. ročníku – Hanku Cermanovou ze 7.C, z 8. ročníku – Anežku Rumpelovou z 8.B a také z 9. ročníku – Marušku Laspidisovou z 9.B, kterou porota vyhodnotila jako absolutního vítěze! Máme velkou radost, gratulujeme vítězům a všem soutěžícím děkujeme za perfektní reprezentaci školy a za jejich odvahu, se kterou své ukázky nádherně přečetli. Věříme, že v příštích ročnících obsadí první příčky i oni.

Mgr. P. Miovská