NEJZAJÍMAVĚJŠÍ UP-CYKLOVANÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ PF 2016

04.12.2015 15:35 Základní umělecká škola v Bohumíně vyhlásila i letos výtvarnou soutěž zaměřenou na nejzajímavější UP-CYKLOVANÉ novoroční přání PF 2016. Do soutěže se zapojila řada žáků ze všech bohumínských škol včetně té naší. Žáci realizovali zadání v hodinách výtvarné výchovy pod vedením p. učitelky Bartalové a využili různé materiály - papír, plast, hliník, dřevo, korek a další. Ve velké konkurenci se jejich přání neztratila a umístila se na hodnocených místech. V kategorii starší školní věk se na prvním místě umístila Marie Ryšánková /7.A/ s prací MAPA a ve stejné kategorii se na třetím místě umístila Michaela Siudová /7.A/ s prací "RUČNÍ PAPÍR". Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za motivaci a pomoc p. uč. Bartalové. Vítězky budou oceněny dne 7.12.2015 od 16.30 hod. v koncertním sále ZUŠ v Bohumíně.