OBNOVENÍ VÝUKY - 1. stupeň

06.05.2020 15:50

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Docházka není povinná. V této souvislosti stanovil ředitel školy časový rozsah a organizaci výuky pro období od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Zákonní zástupci všech žáků prvního stupně jsou povinni rozhodnout nejpozději do 18. 5. 2020 o způsobu vzdělávání svého dítěte! V této souvislosti je nutné vyplnit a škole doručit jedním z níže uvedených způsobů informační formulář. V případě zahájení docházky i čestné prohlášení, které žáci předají ve škole při zahájení výuky dne 25. 5. 2020.

informační formulář: PRVNI_STUPEN.docx

čestné prohlášení: příloha_čestné_prohlášení.pdf

Způsoby doručení - nejpozději do 18. 5. 2020 do 10.00 hodin:

1. obálka s informačním formulářem vložená do poštovní schránky školy, která je přístupná ve foyer školy od 7.00 do 16.00 hodin

2. scan dokumentu zaslaný na e-mail: masarykova.skola@zs-bohumin.cz do předmětu uveďte text NÁRODKA

Nemáte-li možnost tisku informačního formuláře a čestného prohlášení, můžete si tyto tiskopisy vyzvednout u hlavního vstupu ve foyer školy.

V případě nejasností nás můžete kontaktovat na čísle 596 013 631.

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. M. Rosík