OLYMPIÁDA - ČESKÝ JAZYK

14.01.2020 07:47

V pondělí 16.12. proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili  3  žáci  a  8 žákyň  z devátých tříd a 3 žákyně z 8.A. Čekal je nelehký úkol. Odpovědět co nejlépe na otázky z mluvnické části, kde je  čekaly  otázky ze slovní zásoby, tvarosloví, skladby nebo  funkčních stylů. Ve slohové části měli napsat libovolný slohový útvar k nadpisu: To je ale překvapení.  

Po sečtení obou částí vyhodnotila porota nejlepší řešitele. Všichni žáci se opět sešli ke krátké schůzce ve čtvrtek 9.1., během které si vyslechli správná řešení jednotlivých úkolů a  výsledky všech soutěžících. Nejlepšími se staly tyto žákyně :

  1. Marie Galliková                     9. B                             31 bodů
  2. Beáta Gonsorčíková             8. A                             27 bodů
  3. Simona Lotecká                    9. A                             25 bodů
  4. Sára Skulinová                      9. A                            25 bodů

Všem soutěžícím patří poděkování a pochvala za vynaložené úsilí, snahu a odhodlání.

Žákyně na prvních dvou místech budou reprezentovat naši školu v okresním kole. Přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Lenka Ptáková