OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

08.02.2022 16:28

V úterý 25.1. 2022 proběhlo v naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 žáků – z toho 11 žáků z 9. ročníků, 3 žáci byli z 8.B a 2 žáci z 8.C.

Soutěžící si měli možnost prověřit své znalosti z českého jazyka v 7 nelehkých úkolech mluvnické části a schopnost v krátkém časovém úseku napsat slohový úkol na téma „U nás na náměstí“. Za obě části – mluvnici a sloh bylo celkem 50 bodů (30 + 20).

Účastníci soutěže prokázali dobré znalosti, hodnocení a rozhodování o celkové pořadí nebylo snadné. Nakonec p. učitelky Miovská a Cedivodová došly k následujícímu výslednému pořadí:

  1. místo obsadili hned dva žáci – Ema Ptáková z 9.A a Nicolas Salvalaggio z 9.B, kteří získali oba 44 bodů z maximálního počtu 50 bodů
  2. místo – jen o bod méně vybojovaly dvě dívky se stejným počtem  - Lenka Brzézniaková z 9.B a Karolína Wrožynová z 9.A
  3. místo obhájila Markéta Schmidtová z 9.B a na 4. místě skončila Tereza Schubertová ze třídy 8.B. 

První dva žáci budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které proběhne 28. 3. 2022 ve Středisku volného času JUVENTUS v Karviné. Náhradnice budou žákyně z 2. místa.

Výsledky ostatních soutěžících budou zveřejněny na nástěnce žákovského parlamentu v mezipatře.

Děkujeme všem za jejich snažení a práci navíc a reprezentantům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Mgr. Simona Cedivodová