OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ

01.06.2017 18:40

Otevřeme-li naučnou encyklopedii u hesla - Mezinárodní den dětí - najdeme text: "slaví se každoročně 1. června, u příležitosti tohoto dne jsou připravovány různé společenské a sportovní akce, den má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí". V případě naší školy se letos tento text absolutně potvrdil. Žáci každé třídy prvního stupně si vybrali dle vlastního uvážení jeden stát z mapy světa a v jeho barvách se pro tento den také oblékli. Oblečení doplnili vlajkami a transparenty. Následně se aktivně zapojili do deseti sportovních disciplín - NETRADIČNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER, které pro ně připravili zástupci Sdružení rodičů. Polsko, Itálie, Kanada, Finsko, Francie, Belgie, Španělsko, Rusko, Slovensko, Německo, Kuba, Japonsko - některé z účastnických států zapojené do kriketu, hodu na koš, kopu na branku, skoky přes švihadlo a do písku, střelbu na cíl, skoků v pytlích. Za skvělé sportovní výkony čekala všechny sladká odměna v podobě drobných sladkostí. Každý sportovec byl obdařen i porcí čerstvě utočené cukrové vaty. Žáci druhého stupně zamířili do SVĚTA TECHNIKY V OSTRAVĚ  a přeladili se do rolí vědců, badatelů a pozorovatelů. Každá třída si zvolila svůj program, který si užila a přitom se všichni i zábavnou formou vzdělávali. Poděkování patří všem vyučujícím za aktivní přípravu celé akce, všem rodičům zapojeným na jednotlivých stanovištích a Sdružení rodičů za finanční podporu.