OVOCENTRUM

01.12.2014 09:01

V dopoledních hodinách dne 1.12.2014 navštívili naši školu pracovníci OVOCENTRA s výchovně - vzdělávacím programem o významu ovoce a zeleniny pro člověka. Zábavnou formou ve dvou představeních seznámili žáky prvního stupně s běžnými druhy ovoce a zeleniny včetně významu pro zdraví člověka. Řada žáků v rámci her a soutěží získala za své odpovědi zdravou svačinku.