PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

25.03.2019 17:41
V pondělí 25.3.2019 se prvňáčci Sluníčkové školy zúčastnili akce " Pasování prvňáčků na čtenáře", kterou každoročně pořádá pro naše nejmenší žáčky bohumínská knihovna.
Účast byla hojná a všichni, jenž se zúčastnili, si určitě odnáší spoustu krásných zážitků a vzpomínek a hlavně čtenářský průkaz, který v knihovně obdrželi.
Čtení a čtenářství je pro nejmenší děti nesmírně důležité. Podporuje totiž dětskou zvídavost, fantazii, rozvíjí slovní zásobu a připravuje děti ke zvládání náročného gramatického a pravopisného učiva, které je v dalších ročnících čeká. Je to základ, bez něhož se nikdo ve svém budoucím životě neobejde. 
Děkujeme bohumínské knihovně za krásně připravenou akci a věříme, že kniha a četba se se stane pro naše nejmenší žáky součástí jejich každodenního života.
 
Michaela Nosková, DiS.