Plán aktivit na měsíc leden

09.01.2013 08:39

Plán práce – leden 2013  

 

3.1.       Nástup dětí po vánočních prázdninách

8.1.      Třídní schůzky                                                                     Z: TU

8.1.       Aerobic – ml., st.dívky                                                        Z: p. uč. Legerská

8.1.       Olympiáda z českého jazyka                                                           Z: p. uč. Suchánková

8.1.       Zahájení plavání druhých a třetích tříd

11. - 12.1. Volby prezidenta – první kolo                                         Z: ŘŠ+ZŘŠ+Školnice

             Úprava výuky dne 11.1.2013:

                        1. - 2. třídy      do 11.20 hodin

                        3. - 5. třídy      do 11.35 hodin

                       6. - 7. třídy      do 11.50 hodin

                       8. - 9. třídy      do 12.00 hodin          

17.1.     Basketbal – st. dívky                                                                       Z: p. uč. Manová       

17.1.     Pedagogická rada  - hodnocení za l. pol. – 14.15 hod.        Z: všichni 

18.1.    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ                                         Z: ZŘŠ

            V době od 9.00 hodin do 12.00 hodin se mohou rodiče se svými dětmi každou celou

             hodinu zapojit do komentované prohlídky prostor školy.

19.1.     MAŠKARNÍ PLES

            V době od 14.00 do 18.00 hodin se mohou žáci prvního stupně zúčastnit 

             karnevalového veselí v naší velké tělocvičně. Program a občerstvení je zajištěno.

25. - 26.1. Volby prezidenta – druhé kolo

             Úprava výuky dne 15.1.2013 v případě konání druhého kola voleb:

                        1. - 2. třídy      do 11.20 hodin

                        3. - 5. třídy      do 11.35 hodin

                       6. - 7. třídy      do 11.50 hodin

                       8. - 9. třídy      do 12.00 hodin          

28.1.    K3 – „Tady hlídám já“ –  8.15 hod. – I. stupeň – 45,- Kč

            K3 – „Tady hlídám já“ –  10.30 hod. – II. stupeň – 45,- Kč

29.1.                Zápis dětí do I. tříd - Starý Bohumín – 12.00 – 17.00 hodin

29. - 30.1.       Zápis dětí do I.tříd – Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín - 12.00 – 17.00 hodin

30.1.    Projektový den – ochrana člověka, etika + rozdání vysvědčení      Z: TU 

            Úprava výuky dne 30.1.2013:

                        1. - 5. třídy      do 11.40 hodin

                       6. - 9. třídy      do 12.35 hodin                    

31.1.    Ředitelské volno z vážných provozních důvodů                                                               

1.2.      Pololetní prázdniny dětí

11.2. - 15.2. Jarní prázdniny dětí

 

                                                                                            Mgr. Dagmar Šostoková

                                                                                                    ředitelka školy