Poděkování

07.04.2015 10:57 Na ředitelství školy byl doručen děkovný dopis předsedy Mysliveckého sdružení Pudlov - Vrbice pana Břetislava Slaniny, který děkuje Všem za vstřícný přístup při sběru suchého pečiva k přikrmování zvěře. Myslivecké sdružení vítá vstřícný krok, který nemalou měrou pomůže při péči o zvěř žijící ve volné přírodě během zimního období. Současně tato aktivita dětí, žáků a zaměstnanců pomáhá při výchově dětí a mládeže ve vztahu k přírodě. Sbírka starého pečiva pokračuje do konce měsíce dubna.