POKOS 2016

09.11.2016 14:53

Záhadná zkratka v nadpisu? Nikoli pro žáky druhého stupně naší školy, kteří se pravidelně seznamují s obsahem tohoto vzdělávacího bloku. Za zkratkou je ukryta PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU. Vzdělávací blok je rozčleněn do několika celků s kterými se žáci seznamují v průběhu školní docházky na úrovni odpovídající jejich věku. Dne 9.11. měli naši žáci unikátní možnost seznámit se s obsahem tohoto vzdělávacího celku prostřednictvím profesionálů Armády ČR, kteří do školy zavítali. Výuka probíhala v celcích zaměřených na: základy první pomoci včetně praktických ukázek a nácviku, problematiku chemických látek a jejich účinků, bezpečnostní systémy ČR, poslání a význam Armády ČR a jejich humanitárních misí v zahraničí. Zajímavostí byla i v areálu školy přistavená vojenská sanitka, která poutala pozornost především žáků prvního stupně, kteří ji velmi důkladně prozkoumali. Další podrobnosti o problematice najdete na : https://pokos.army.cz/.