POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

31.01.2018 17:48

Poslední den prvního měsíce roku je dnem, kdy žáci základních škol a studenti středních škol obdrží od svých třídních učitelů svá pololetní hodnocení. Také v naší škole se během dne rozdávaly výpisy, pochvaly, ale i důtky a napomenutí. 270 žáků školy prospělo s vyznamenáním, 209 žáků prospělo, 21 žáků neprospělo. Celkový průměr školy je 1,46. Byl udělen jeden třetí stupeň z chování, tři druhé stupně z chování, 6 důtek ředitele školy, 19 důtek třídního učitele a 47 napomenutí třídního učitele. Žáci byli také chváleni - celkem bylo uděleno 263 pochval. Letošní zvláštností bylo rozdávání výpisu z vysvědčení na běhu lyžařského výcviku - tedy 170 kilometrů od domovské školy. Všem žákům přejeme pohodové prožití pololetních a jarních prázdnin. Těšíme se na společné setkání 12.2.2018.

Mgr. M. Rosík