Požární ochrana očima dětí a mládeže

27.03.2019 14:18

Naše škola se zapojila od ledna do konce února 2019 do okresního kola výtvarné soutěže pod názvem „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Soutěže se zúčastnily nejmladší děti z mateřské školy, dále se zapojili mladší žáci 1. – 5. ročníku a starší žáci  6. – 9. ročníku ZŠ. Celkem nakreslilo do soutěže své práce 222 dětí. Poté proběhla školní kola, kde příslušná porota vybrala nejlepší práce. A nebylo jich málo. Dětem a žákům se podařilo pěkným a reálným způsobem vystihnout zodpovědnou práci hasičů a různé situace, když vznikne požár.

Celkově naše škola poslala do okresního kola 31 výtvarných prací a jeden plakát za celou třídu, který nakreslila třída 2. B.

Soutěžní práce a počty účastníků podle věkových kategorií byly předány na Okresním sdružení hasičů v Karviné.

Snad budeme mít štěstí a nějaký ten úspěch naši školu nemine.

Mgr. Simona Cedivodová