PRAVIDLA OBNOVENÉ VÝUKY OD 25. 5. 2020

21.05.2020 22:54

Dle k datu 18. 5. 2020 doručených přihlášek žáků prvního stupně k prezenčnímu vzdělávání bude organizace školy od 25. 5. 2020 upravena takto:

1. PŘEHLED PŘIHLÁŠEK

 

ZŠ SEIFERTOVA

ZŠ STARÝ BOHUMÍN

ŽÁKŮ CELKEM

242

26

ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH

115

20

ŽÁKŮ PŘIHLÁŠENÝCH V %

48

77

1. ROČNÍK

25

7

2. ROČNÍK

27

1

3. ROČNÍK

24

2

4. ROČNÍK

28

3

5. ROČNÍK

11

7

OBĚDY + ODPOLEDNÍ ČÁST

59

9

 

2. PŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH DLE ROČNÍKŮ

ZŠ SEIFERTOVA

CELKEM

DOPOLEDNE BEZ OBĚDA

ODPOLEDNE S OBĚDEM

1. ROČNÍK

25

12

13

2. ROČNÍK

27

8

19

3. ROČNÍK

24

14

10

4. ROČNÍK

28

14

14

5. ROČNÍK

11

8

3

CELKEM

115

56

59

 

3. PŘEHLED VYTVOŘENÝCH ŠKOLNÍCH SKUPIN - SEIFERTOVA

SKUPINA

POČET

UČEBNA

VYUČUJÍCÍ

ČASOVÝ BLOK

VYCHOVATEL

1.AB

12

1.B

V. Merfortová

I. od 7.50 hod.

X

1.AB

13

1.A

K. Fulnečková

II. od 8.10 hod.

N. Holešová

2.ABC

8

2.C

R. Vavříčková

I. od 7.50 hod.

X

2.A+5.B

8 + 3

2.A

J. Palonci

II. od 8.10 hod.

K. Slezáková - ŠD

2.BC

11

2.B

M. Nosková

II. od 8.10 hod.

J. Orálková

3.AB

13

3.A

S. Šedivá

II. od 8.10 hod.

X

3.AB

11

3.B

D. Horváthová + AP

I. od 7.50 hod.

L. Gavelčíková

4.ABC

14

4.A

V. Ulmanová

I. od 7.50 hod.

X

4.ABC

14

5.A

R. Kwaśná

II. od 8.10 hod.

B. Heiserová - ŠD

5.AB

8

5.B

P. Spolníková

I. od 7.50 hod.

X

 

4. PŘEHLED VYTVOŘENÝCH ŠKOLNÍCH SKUPIN – STARÝ BOHUMÍN

SKUPINA

POČET

UČEBNA

VYUČUJÍCÍ

ČASOVÝ BLOK

VYCHOVATEL

1 .

9

I.

D. Szelongová

od 7.50 hod.

Kačírek, Sobalová

2.

11

II.

T. Langerová

od 8.10 hod.

X

 

5. NÁSTUPY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY - SEIFERTOVA

SKUPINA

ČAS NÁSTUPU

MÍSTO STRAVOVÁNÍ

1.AB

12.00

PŘEDNÍ ČÁST

2.A + 5.B

12.20

ZADNÍ ČÁST

2.BC

12.50

ZADNÍ ČÁST

3.AB

11.40

ZADNÍ ČÁST

4.ABC

12.40

PŘEDNÍ ČÁST

 

6. NÁSTUPY DO ŠKOLNÍ JÍDELNY – STARÝ BOHUMÍN

SKUPINA

ČAS NÁSTUPU

MÍSTO STRAVOVÁNÍ

1. (5 žáků)

11.40

JÍDELNA 

1. (4 žáci)

12.10

JÍDELNA

 

7. OTEVÍRÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ ŠKOLY

BLOK

OTEVÍRÁNÍ

UZAVÍRÁNÍ

VÝUKA OD - DO

I.

7.40

7.50

7.50 – 11.30

II.

8.00

8.10

8.10 – 11.50

 

8. POKYN MŠMT K OTEVÍRÁNÍ ŠKOL:  https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

9. POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K BEZPEČNOSTI PŘI OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY: Ochrana zdraví a provoz školy.docx (153,5 kB)

Mgr. M. Rosík