PRAVIDLA VÝUKY OD 1. 9. 2020

26.08.2020 18:00

Od 1. 9. 2020 bude vzdělávání žáků probíhat prezenčně. Během pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou se budou dodržovat zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření vzhledem ke COVID - 19. Tato opatření vycházejí z manuálu k provozu škol a školských zařízení, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

a. MANUÁL MŠMT VČETNĚ AKTUALIZACÍ - https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

b. POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU ŠKOLY - Ochrana zdraví 2020.docx   

Mgr. M. Rosík