PRAVIDLA VÝUKY OD 1. 9. 2021

24.08.2021 13:55

Od 1. 9. 2021 bude vzdělávání žáků probíhat prezenčně. Během pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou se budou dodržovat zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření vzhledem ke COVID - 19 dle aktuálně platných opatření.  Školou přijatá opatření vycházejí z manuálu k provozu škol a školských zařízení, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

a. MANUÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ - MŠMT_Manuál k provozu škol a testovaní.pdf  

b. POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU ŠKOLY - Ochrana zdraví 2021 - WEB.docx

Mgr.  M. Rosík - ředitel školy