PŘEDMĚTOVÉ OLYMPIÁDY

13.04.2022 08:57

Školní kolo Biologické olympiády se konalo ve dvou kategoriích. Kategorie C je pro žáky 8. a 9. tříd a kategorie D je pro žáky 6. a 7. tříd. Olympiáda se skládá ze tří částí: poznávání živočichů a rostlin, teoretické části a laboratorní práce. Kategorie C se zúčastnilo 15 žáků, nejlepšími řešiteli byli Michal Starzyk z 9. B a Natálie Jurčíková z 8. C. Kategorie D se zúčastnilo 13 žáků, nejlepšími řešiteli byly Alena Kubejková ze 7. A a Eliška Štáblová ze 7. C. Nejúspěšnější žáci postoupili do okresního kola a čekala je další povinnost, vypracovat vstupní úkol, který se odesílá porotě olympiády. Natálie Jurčíková vypracovala úkol s názvem Ptáci v krmítku, Eliška Štáblová vypracovala úkol s názvem Pupeny opadavých rostlin. Okresní kolo v kategorii C se konalo 11.4. v Karviné ve středisku volného času Juventus Karviná, zde účastníci opět plnili 3 části (poznávání rostlin, teoretickou část a laboratorní práci). Natálka se umístila na krásném 11. místě. Olympiáda v kategorii D se bude konat 22.4. a Elišce budeme držet palce. Všem žákům děkujeme za účast a snahu se aktivně zapojit do Biologické olympiády, obzvláště děvčatům, která se zúčastnila okresního kola. A doufáme, že žáků náklonnost k přírodě i nadále vydrží.

Mgr. L. Bednářová

 

Školní kolo Zeměpisné olympiády se konalo ve třech kategoriích:  A. - 6. ročník, B. - 7. ročník a C. - 8. a 9. ročník.

Nejlepšími řešiteli jsou:

Kategorie A

  1. Erik Pospíšil – 30 b
  2. Vojtěch Gabzdyl – 30 b
  3. Bára Gajdová – 27 b

Kategorie B

  1. Jan Cásek
  2. Josef Gonsorčík
  3. Michael Potyka

Kategorie C

  1. Michal Starzyk – 35 b
  2. Natálie Jurčíková – 27 b
  3. Tereza Schubertová – 21 b
Všichni postoupili do okresního kola, které se konalo online formou.
 
Nejlepšího výsledku dosáhl v kategorii B Michael Potyka, který skončil na krásném sedmém místě. Všem aktivně zapojeným děkujeme za účast a vzornou reprezentaci školy.
 
Mgr. P. Nowaková

 

Školní kolo Dějepisné olympiády proběhlo na téma život a reprezentace šlechty od středověku až do roku 1648. Školního kola olympiády se účastnilo celkem 11 žáků z osmých tříd. Krásné třetí místo obsadily žákyně 8. B a 8.C Eliška Semančíková a Sofie Atanasopulu, které obě získaly shodně 49 bodů. Na druhou příčku s 50 body vystoupil Šimon Vítek z 8.C. Vítězem se pak stal Jan Ondřej Volný z 8.A., kterému se podařilo získat ještě o bod víc.  Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Ondra Volný tak postoupil do okresního kola, které se uskutečnilo v březnu v Karviné. V těžké konkurenci 28 žáků se umístil na hezkém osmém místě, přičemž za sebou nechal všechny bohumínské soupeře z gymnázia i ZŠ ČSA a stal se tak v rámci žáků nejúspěšnějším bohumínským dějepiscem!  

Všem zapojeným žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Mgr. R. Vlk