PŘEPLAVME SVŮJ KANÁL La Manche 2022

25.02.2022 14:42

Sdružení SenSen (Senzační senioři) vyhlásilo již osmý ročník štafetového plavání seniorů pod názvem „Přeplavme svůj La Manche“. Seniorské týmy z celé republiky se při této akci snaží během měsíce února zdolat vzdálenost 34 kilometrů, která odpovídá délce lamanšského průlivu v nejužším místě. I aktivní bohumínští senioři se do boje s touto vzdáleností pustili s velkým odhodláním a počítají si každý uplavaný bazén. A co spojuje seniory a naše žáky? Tento projekt se postupně přeměňuje v mezigenerační a se seniory plavou vnuci, děti z mateřských či základních škol. Podmínkou je pouze věk do 12 let. Žáci 3. tříd tedy zareagovali na výzvu bohumínské organizace seniorů a v rámci výuky plavání se rozhodli, že přispějí nějakým tím zdolaným bazénem. V půlce měsíce máme zatím na kontě 975m a doufáme, že ještě stihneme pár bazénu přidat.

Mgr. K Fulnečková