PREVENTIVNÍ VLAK

28.04.2016 16:16

Ve středu 27.4.2016 se žáci devátých tříd v rámci své výuky přesunuli vlakem do železniční stanice Ostrava Svinov, kde se uskutečnilo mimořádné setkání v rámci úspěšného projektu Českých drah „Preventivní vlak bezpečné železnice“ . Návštěvníci vlaku, naši deváťáci, viděli přímo v prostředí železnice, jak končí zbytečná rizika spojená s nerozvážným hazardem, frajerstvím nebo obyčejnou nepozorností. České dráhy se dlouhodobě zaměřují na prevenci. Jako národní dopravce a zároveň největší společnost provozující v ČR osobní železniční dopravu cítí společenskou odpovědnost a snaží se apelovat na děti a jejich prostřednictvím na dospělé. Železniční síť České republiky patří k nejhustším v Evropě, a to s sebou bohužel přináší i velké množství nehod. Většina těchto tragédií vzniká zcela zbytečně, v drtivé většině případů nekázní řidičů či chodců. Nejohroženější je věková skupina mladých mezi 14 a 19 lety. Právě těmto mladým je Preventivní vlak určen.

Další informace na: https://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/bezpecnost-na-zeleznici/preventivni-vlak/-5509/