PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ABSOLVENTŮ

09.06.2015 16:27

Dne 9.6.2015 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Bohumín konalo slavnostní setkání nejlepších absolventů základních škol a Gymnázia v Bohumíně. Po úvodním slovu paní Ucháčové následovalo kulturní vystoupení studentů bohumínského gymnázia. Poté k oceněným promluvil místostarosta města pan Igor Bruzl a následovalo předání dárků starostou města Ing. Petrem Víchou. Nejlepšími absolventy naší školy se pro tento školní rok stali: Tomáš Salamon, Aneta Žaganová - 9.A; David Novák a Denisa Pazderová - 9.B; Jan Pecháček a Nela Ziembinská -9.C. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně zdaru do dalšího studia.