PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

11.06.2016 17:41

V úterý 7.6. v 15.00 hodin bylo ve velké zasedací místnosti MěÚ Bohumín velice rušno. Sešli se nejlepší žáci letošních devátých tříd bohumínských škol a odpovídajícího ročníku bohumínského gymnázia. Přítomni byli jejich rodiče, příbuzní, známí, učitelé, ředitelé škol, pan starosta - Ing. Petr Vícha, Mgr. Zdeněk Veselý a Vilém Bannert. Celé přijetí vedly matrikářky - Bc. Pavlína Ucháčová a Marcela Lysá. V úvodu s programem vystoupil pěvecký sbor z Gymnázia Fr. Živného a následoval proces oceňování. Za naši školu byli oceněni ze třídy 9.A - Aneta Kublová a Jakub Sládek, ze třídy 9.B - Klára Moravcová a Tomáš Krajczy. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.