PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ DEVÁTÝCH TŘÍD

10.06.2017 14:47

Ve čtvrtek 8.6.2016 se v prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Bohumín konalo tradiční setkání nejlepších žáků devátých tříd bohumínských základních škol s představiteli města. Před samotným oceněním vystoupil náš školní sbor s krátkým a libozvučným vystoupením. Následně se slova ujala matrikářka, která všechny uvítala a postupně představovala nejlepší žáky škol. Za naši školu byli oceněni ze třídy 9.A - David Šiša a Matěj Kolarczyk, ze třídy 9.B - David Rybář a Adriana Pisarčíková. Slavnostního přijetí se účastnili rodiče žáků, třídní učitelé a zástupci vedení jednotlivých škol. Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v dalším studiu i životě.