PŘIJETÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ

15.06.2023 09:30

Dne 13. 6. 2023 se ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín konalo slavnostní setkání nejlepších žáků devátých tříd a odpovídajícího ročníku gymnázia. Pozvání od starosty města obdrželi žáci, kteří v průběhu své školní docházky dosahovali skvělých studijních výsledků, zapojovali se aktivně do různých soutěží a olympiád, vzorně reprezentovali školu i město. Celé setkání uváděla matrikářka, která v úvodu přivítala všechny přítomné žáky, jejich rodinné příslušníky, učitele i zástupce města. Před samotným oceněním vystoupil sbor Masarykovy školy s několika hudebními čísly a slova se ujal i místostarosta města Igor Bruzl. Pak již následovalo představení nejlepších žáků z jednotlivých škol. Matrikářka přečetla charakteristiky oceněných, kteří se poté zapsali do pamětní knihy a převzali z rukou místostarosty ocenění. Za naši školu byli vysláni žáci:

9.A - Jan Ondřej Volný a Markéta Hanusková,

9.B - Tereza Schubertová a Veronika Janczarová,

9.C - Sofia Atanasopulu a Daniel Revák.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně dalších studijních i osobních úspěchů!

Mgr. J. Adamcová, Mgr. J. Staniek a Mgr. M. Ledwoň