PŘIJETÍ U STAROSTY MĚSTA BOHUMÍN

23.06.2019 13:01

Ve čtvrtek 20.6.2019 v 15.00 hodin vládla ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín slavnostní atmosféra. Přítomni byli nejlepší žáci devátých tříd bohumínských základních škol o odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia. V tento slavnostní okamžik je doprovázeli jejich rodiče, blízcí, třídní učitelé a vedení škol. Všichni se setkali u příležitosti ocenění nejlepších žáků absolventských ročníků. Žáci byli k ocenění navrženi svými třídními učiteli. V úvodu vystoupil s kulturním programem sbor naší školy. Následovalo úvodní slovo starosty - Ing. Petra Víchy. Pak už došlo na zápis oceněných do pamětní knihy a předávání ocenění. Za naši školu se zúčastnili: Lukáš Orlík, Filip Slanina /oba 9.A/, Aneta Gospošová, Filip Durčák /oba 9.B/. Oceněným blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v dalším studiu.

Mgr. P. Vysogladová