PŘIJETÍ U STAROSTY MĚSTA

23.06.2020 16:54

Dne 23. 6. 2020 v čase 15.00 hodin bylo v prostorách Městského úřadu v Bohumíně rušno. Ve velké zasedací místnosti se konalo tradiční setkání nejlepších žáků devátých tříd se starostou, kterého tentokrát zastoupil pan místostarosta Igor Bruzl. Celé přijetí uvedla paní Věra Wastlová, kterou vystřídaly žačky místní ZUŠ se svým hudebním vystoupením.  Poté se slova ujal pan Bruzl, který všem oceněným popřál zdar v dalším studiu a vyjádřil naději, že ocenění zachovají i nadále přízeň svému městu a po svých studiích budou platnými občany našeho města. Poděkování vyjádřil i rodinám oceněných za skvělé zázemí a podporu, ocenil i důležitou roli pedagogů v přípravě pro život a další vzdělávání. V další části slavnostního odpoledne paní Věra Wastlová představila všem přítomným jednotlivé žáky stručnou charakteristikou, kterou připravili třídní učitelé oceněných žáků. Odměny předal pan místostarosta Bruzl společně s panem Bannertem - předsedou Komise pro občanské záležitosti. Ocenění žáci se zapsali do pamětní knihy města Bohumín a v závěru došlo i na focení. Za naši školu byli nominováni:

9.A    Dominik Herok a František Basista

9.B    Marie Galliková a Elen Granicová

Mgr. P. Vysogladová