PŘIJETÍ U STAROSTY MĚSTA

22.06.2022 09:00

Dne 21. 6. 2022 se ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín konalo slavnostní setkání nejlepších žáků devátých tříd a odpovídajícího ročníku gymnázia. Pozvání od starosty města obdrželi žáci, kteří v průběhu své školní docházky dosahovali nejen výborných studijních výsledků. Celé setkání moderovala matrikářka, která v úvodu přivítala všechny přítomné žáky, jejich rodinné příslušníky, učitele i zástupce města. Před samotným oceněním vystoupil sbor Masarykovy školy s několika hudebními čísly a slova se ujal i starosta města Ing. Petr Vícha. Pak již následovalo představení nejlepších žáků z jednotlivých škol. Matrikářka přečetla charakteristiky oceněných, kteří se poté zapsali do pamětní knihy a převzali z rukou starosty ocenění. Za naši školu byli vysláni žáci:

9.A -  Eliška Stolarczyková a Ema Ptáková,

9.B - Lenka Brzeźniaková a Nicolas Salvalaggio.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme hodně dalších studijních i osobních úspěchů!

Mgr. P. Miovská a Ing. V. Sedláková