PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2020

31.03.2020 08:00

Vzhledem k mimořádným opatřením se v letošním školním roce mění organizace průběhu přijímacích zkoušek na střední školy. V příloze uveřejňujeme rozhodnutí MŠMT platné pro letošní školní rok:

zakonc135-2020.pdf

002_Informace_k_novemu_zakonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání.pdf

003_pz_casova_osa_FINAL.pdf

Stanovisko MŠMT k odevzdávání zápisového lístku:

Dle ustanovení § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 platí, že právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

A proto platí, že: „Žák bude typicky odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory jiné.)

 

Ředitelé učilišť tedy mohou přijímat zápisové lístky dříve, než je stanoven termín pro maturitní obory pouze v případě, že má žák obě uvedené školy na přihlášce nematuritní. Toto by měli při přijímání zápisových lístků ověřovat.

 

Příkladový Inspiromat:

20200321_prijimacky_stredni_skola.pdf

20200325_prijimacky_stredni_skola_verze2.pdf

20200329_prijimacky_stredni_skola_verze_3.pdf

Řešení 1. testu najdete zde:

Řešení 2. testu najdete zde:

3. test se bude řešit ve středu 1. 4. v 18 hodin, ve streamu:

 

Mgr. M. Rosík